091117 1118 - 0906 221 221
layer1-ba0px;padding-righckground
STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG YÊU CẦU CHUNG MỨC LƯƠNG NGÀY HẾT HẠN
1 Phòng Logsitics - Tiếng Anh sử dung tốt. - Có khả năng ngoại giao tốt. - Chăm chỉ, cần cù, trách nhiệm chịu áp lực công việc Thỏa Thuận 30/09/2018
Nộp Hồ Sơ
2 Nhân viên Nam lao động phổ thông. Giám sát hàng hóa ở cảng, lương cao.  Chịu khó, làm cả ngày lễ tết.  Thỏa thuận 31/10/2018
Nộp Hồ Sơ