091117 1118 - 0906 221 221
layer1-ba0px;padding-righckground
layer1-ba0px;padding-righckground
layer1-ba0px;padding-righckground
Kho bãi và dịch vụ

- Cho thuê kho bãi tại Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, tất cả được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện đại.


- Các kho, bãi đều nắm tại các vị trí khu công nghiệp, giao thông thuận tiện, xa khu dân cư, hoạt động 24/24, xe tải, xe container ra vào dễ dàng.

 

Các dịch vụ bao gồm:
- Vận chuyển giao, nhận
- Phân loại, đóng gói
- Bảo hiểm rủi ro
- Bốc xếp
- An ninh bảo quản
- Kiểm đếm