091117 1118 - 0906 221 221
layer1-ba0px;padding-righckground
layer1-ba0px;padding-righckground
layer1-ba0px;padding-righckground
Khai thác tàu rời, tàu container nội địa, quốc tế

KHAI THÁC TÀU RỜI, TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA


Các tuyến chính đang khai thác:
- Phú Mỹ, Sài Gòn <--> Qui Nhơn


- Phú Mỹ, Sài Gòn <--> Đà Nẵng


- Phú Mỹ, Sài Gòn <--> Cửa Lò (Nghệ An)


- Phú Mỹ, Sài Gòn <--> Hải Phòng


* Ngoài ra, còn có hàng nguyên chuyến hoặc có thể ghép hàng đi các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ cũng như các cảng miền Trung, miền Bắc.

 

 

KHAI THÁC TÀU RỜI, TÀU CONTAINER QUỐC TẾ

 

- Ngọc Phước cung cấp dịch vụ tàu bè quốc tế theo từng đặc điểm hàng hóa của khách hàng trên toàn thế giới với giá cả cạnh tranh.


- Các tuyến chính đang khái thác Đông Nam Á, Úc, Mỹ và các tuyến đường khác theo yêu cầu khách hàng Solomon, Bangladesh, Châu Âu…