091117 1118 - 0906 221 221
layer1-ba0px;padding-righckground
layer1-ba0px;padding-righckground
layer1-ba0px;padding-righckground
Các Dịch Vụ Phụ Trợ

VẬN CHUYỂN LẮP ĐẶT HÀNG THIẾT BỊ, MÁY MÓC QUÁ KHỔ, QUÁ TẢI. 

-  Hàng hóa: Bồn nghiền 


-  Kích thước: dài 8000 x rộng 3750 x cao 3800mm.


-  Trọng Lượng: 48 tấn/ bồn.


-  Công việc: vận chuyển, lắp đặt bồn nghiền và các thiết bị 

 

-  Hàng hóa: Máy ép gạch 


-  Kích thước: dài 2600 x rộng 3050 x cao 5000mm.


-  Trọng Lượng: 90 tấn/ máy.


-  Công việc: vận chuyển, lắp đặt máy ép gạch và các thiết bị của máy.

 

 

ĐÓNG, RÚT HÀNG HÓA CONTAINER
- Đóng/ rút ruột container không nhập / xuất khẩu theo các tiêu chuẩn Đông Nám Á, Úc, Mỹ, Panama


- Xếp dỡ đóng/rút ruột container các mặt hàng đặc biệt, khó làm, độc hại, phải phá mã hàng..


- Hàng sắt thép khó làm phải đóng/rút thủ công


- Đóng/ rút những loại hàng thiết bị, máy móc có kích thước hoặc trọng lượng lớn, đá khối … vào container mở: thu theo nhóm hàng tương thích.