091117 1118 - 0906 221 221
layer1-ba0px;padding-righckground
 • VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ
  Chúng tôi có hệ thống xe đầu kéo và xe tải lớn nhỏ cùng đội ngũ lái xe nhiều kinh nghiệm, thông thuộc mọi tuyến đường phía Nam...
  Chi Tiết
layer1-ba0px;padding-righckground
 • VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ
  Hiện nay chúng tôi đã và đang vận chuyển hàng hóa đi Campuchia, Lào, Thái Lan...
  Chi Tiết
layer1-ba0px;padding-righckground
 • Khai Thác Tàu Gần Bờ
  Chúng tôi có hệ thống xe đầu kéo và xe tải lớn nhỏ cùng đội ngũ lái xe nhiều kinh nghiệm, thông thuộc mọi tuyến đường phía Nam...
  Chi Tiết
layer1-ba0px;padding-righckground
 • KHAI THÁC TÀU RỜI, TÀU CONTAINER QUỐC TẾ
  Ngọc Phước cung cấp dịch vụ tàu bè quốc tế theo từng đặc điểm hàng hóa của khách hàng trên toàn thế giới với giá cả cạnh tranh. Các tuyến chính đang khái thác Đông Nam Á, Úc, Mỹ và các tuyến đường khác theo yêu cầu khách hàng Solomon, Bangladesh, Châu Âu…
  Chi Tiết
MỤC TIÊU CÔNG TY